in kiến.vn

IN OFFSET CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH IN KIẾN VN

Địa chỉ văn phòng: 08 Ngô Gia Tự, P. Thạch Thang, Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3501112  - 3501212  - 3500797.

Email: danang@inkien.vn
Văn phòng đại diện tại Huế : 123 Trường Chinh, Huế 

Điện thoại :  0235.3931739. 
Xưởng in : Đường số 3, Khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.3937247.